26. MARTS 2021 kl. 14:50
Brøndby IF søger økonomimedarbejder

Brøndby IF søger en økonomimedarbejder til at tage en ansvarsfuld rolle i videreudviklingen af det økonomiske og administrative set-up i en af Danmarks mest succesfulde virksomheder indenfor sport, event og oplevelsesindustrien.

Økonomi-teamet består i dag af en økonomichef, en controller og en økonomimedarbejder med ansvar for løn og kreditorer.

I rollen som økonomimedarbejder har man tre primære fokusområder:

  • Opgaver i forbindelse med årsrapport, selvangivelse, DBU og UEFA licensansøgning, etc.
  • Selvstændigt ansvar for regnskabsområder
  • Daglig bogføring og periodisk afstemning af balancekonti

Hertil kommer enkelte administrative opgaver og deltagelse i projekter efter behov.

Du vil referere til økonomichefen. Teamet er kendetegnet ved en positiv attitude, teamwork, høj faglig dygtighed og en enorm vilje til konstant at forbedre os selv og den platform, vi opererer på.

Økonomi-teamet er forholdsvist nyt med to af de tre kollegaer ansat siden september 2019.

Opgaver i forbindelse med Årsrapport, Selvangivelse, DBU og UEFA Licensansøgning, etc.

Som børsnoteret fodboldklub er der væsentlige rapporteringsopgaver til eksterne interessenter. Du deltager i udarbejdelse af årsrapport og delårsrapport, ligesom du er tiltænkt en rolle i det fortsatte arbejde med GDPR-compliance i hele selskabet. Med tiden er du tiltænkt et selvstændigt ansvar for udarbejdelse af selvangivelse til SKAT, udarbejdelse af vederlagsrapport, indberetning af DBU og UEFA licensansøgninger samt er den dine kollegaer henvender sig til, når de har momsmæssige overvejelser.   

Selvstændigt ansvar for regnskabsområder

Du er ansvarlig for immaterielle og materielle anlægsaktiver samt debitor området. Du sikrer korrekt indregning, måling og præsentation af regnskabsområderne i den interne og eksterne økonomiske rapportering. Du er også operationel i forhold til at tilgodehavender indbetales rettidigt og forestår rykningsproces hvis nødvendigt.

Daglig bogføring og periodisk afstemning af balancekonti

En væsentlig opgave er den daglige bogføring samt udarbejdelse eller gennemgang af periodiske afstemninger af balancekonti.

Din profil

Vi forestiller os at du har en stærk basal regnskabsforståelse, såsom debet/kredit, resultatopgørelse og balance. Hertil kommer erfaring med afstemning af finanskonti til specifikation, samt daglig bruger erfaring med Excel på avanceret niveau. Du har hørt om IFRS, GDPR og har god forståelse for moms lovgivning. Har du erfaringer med LEAN filosofi og metodologi er det et plus.   

Brøndby IF har de senere år oplevet en kraftig vækst i de kommercielle aktiviteter. Hertil kommer stadig stigende nationale og internationale lovkrav til det at drive en børsnoteret fodboldklub. Sammen skaber disse forhold et krav om konstant at forbedre vores processer. Den kraftige teknologiske udvikling samfundet generelt oplever, giver fantastiske muligheder for at øge kundetilfredsheden indenfor de mange forretningsområder, vi er aktive i, samt at skalere virksomheden gennem digitalisering af processer. Vi er i gang med en større opgradering af vores operationelle miljø, det værende sig både IT-systemer og arbejdsprocesser. Det forventes at du er i stand til at drive identifikation og implementering af forbedringsmuligheder indenfor dine ansvarsområder.

Du tager ansvar for egne opgaver og arbejder struktureret. Du evner at tilegne dig ny viden og omsætte denne i praksis. Du er omstillingsparat og går derhen hvor behovet er størst.

Som person er du sympatisk, imødekommende og involverende.

Du bliver motiveret af at indgå i en sjov og dynamisk hverdag og arbejde sammen med kollegaer med stor passion for fodboldspillet og klubben Brøndby IF. I Brøndby IF arbejder vi efter mantraet: En klub, én værdi; FÆLLESSKABET. 

Du kan begå dig på både dansk og engelsk.

Brøndby IF tilbyder 

En spændende stilling med stor berøringsflade og god mulighed for personlig og faglig udvikling. Du er tæt på topledelsen i en børsnoteret virksomhed, hvilket medfører en hurtig og agil beslutningstagen. Vi har en god work/life balance og tror på gensidig fleksibilitet hvad angår arbejdstid og sted.

Ansøgning

Send din ansøgning hurtigst muligt på email til [email protected]. Vi indkalder løbende til samtaler.

Eventuelle spørgsmål besvares af Økonomichef Mikkel Jønsen – [email protected] / 31 33 51 76.