SLO - Fankoordinator
SLO - Fankoordinator

En SLO (Supporters Liaison Officer eller på dansk fankoordinator) er det primære bindeled mellem Brøndby IF’s fans og klubben. Det gælder særligt i forhold til sikkerhedsafdelingen, men også klubben i bredere forstand. SLO’erne i Brøndby IF er rekrutteret fra fankredsene, hvilket er med til at sikre troværdigheden og fortroligheden fra begge sider hvilket er altafgørende for SLO'ernes arbejde. En SLO skal derfor ikke skal ses som sikkerhedsafdelingens forlængede arm, men som en samarbejdspartner.

Formålet med SLO’erne er at fastholde og forbedre dialogen mellem alle dele af klubbens fanskare, så forholdet ligeledes forbedres. Her er det vigtigt at nævne, at dialog ikke nødvendigvis handler om at blive enige, men at have forståelse for hinandens synspunkter. Hvis enighed ikke opnås, er det ikke ensbetydende med et brud på dialogen.

En SLO vil altid være til stede på stadion, ude som hjemme, og har i dagene op til kampene været i dialog med modstanderklubben. På hjemmebane sikres de gode adgangsforhold, almen information og diverse godkendelser. På udebane arrangeres særtoge, ligesom diverse fornødenheder koordineres med hjemmeholdets sikkerhedsafdeling, herunder særligt tifo-godkendelser og adgangsforhold.

Under kampafviklingen er rollen mere afventende. SLO'erne er bindeled såfremt vigtige beskeder, uenigheder eller andre ting skal videreformidles. Det kan både være løbende under kampen eller under ekstraordinære episoder.

Imellem kampene deltager SLO-teamet i møder med alle interessenter med henblik på at opnå den bedst mulige afvikling af Brøndby IF’s kampe. Derudover fungerer SLO'erne som projektmedarbejder og rådgiver på klubbens øvrige projekter med en fanvinkel.

SLO-teamet står i øvrigt for indsamling af fansynspunkter som bruges i klubben til at forbedre kampdagsoplevelsen eller øge vores viden om hvad vores fans’ synspunkter er omkring konkrete emner. Du kan blandt andet læse mere om Fanpanel Brøndby her.

Hvad kan du bruge SLO-teamet til?
I SLO-teamet dækker vi flere forskellige opgaver. Som almen fan opfordres du til at tage kontakt til SLO-teamet hvis du har spørgsmål eller input til kampdagen på Brøndby Stadion. Vi er din indgangsvinkel til klubben og kan sikre at din forespørgsel kommer frem til de rigtige personer. Derudover er vi med til at følge op på konkrete problemer og sikre at disse bliver løst, sådan at vi kan tilbyde den bedst mulige kampdagsoplevelse på Brøndby Stadion.

SLO på Twitter 
SLO-teamet bruger ofte Twitter til at kommunikere relevant information omkring kampe. Her kan du få løbende opdateringer omkring billetinformation, kampdagsinformation eller andre ting som rør sig omkring fanscenen i Brøndby.

Du kan følge med i nyheder fra klubbens SLO-team på Twitter. 

ENABLE Project
Brøndby IF er involveret i det internationaleforskningsprojekt ENABLE. ENABLE bidrager med et nyt niveau til arbejdet med fans, politi, DBU og øvrige myndigheder i forbindelse med afviklingen af fodboldkampe. Deltagerne i projektet spænder bredt fra nogle af de førende af forskerne inden for feltet inkl. Clifford Stott, University of Leeds og Jonas Havelund, Syddansk Universitet. Derudover tæller feltet en bred skare af svenske topklubber og politikredse. Fra Danmark er foruden Brøndby IF og JonasHavelund også Østjyllands Politikreds involveret.

Projektet omhandler en vidensbaseret tilgang til at udvikleafviklingen af fodboldkampe, så afviklingen foregår mere hensigtsmæssig. Det gælder både for at skabe rammerne for en positiv fankultur, en passende benyttelse af politiressourcer og en reducering af generne for tilskuerne og øvrigeomkring fodboldkampene. Projektet vil foretage en række observationer af størrekampe i Danmark, Sverige og England, hvorpå projektet analysere kampenefterfølgende. Oftest igangsættes initiativer efter en episode, men uden der været tilstrækkelig viden om, hvorfor tingene kører af sporet. Det forsøgerENABLE at ændre. ENABLE Projektet kan være med til at undersøge, hvad det præcis er for nogle mekanismer der går galt, og hvor tingene kan forbedres.

Løsningerne for afviklingen af kampene ligger som oftest i partnerskaber, præcis som Partnerskab for Fairplay, hvor idé-udvikling og –veksling vil være givtigt for alle partnere. Helt præcist vil informationsudveksling med Stockholmsklubberne og deres lokalopgør væregavnlige ift. afviklingen af vores eget derby med FCK. Det er derfor særligtpositivt, at man har alle tre store Stockholmsklubber involveret i projektet.

Fair Play – også uden for banen
Det brede partnerskab går under betegnelsen 'Fairplay - også uden for banen' og er det første af sin slags i Danmark. Partnerskabet har til formål at bygge broer mellem parterne samt fremme dialogen og den positive fankultur. Partnerskabet består af Brøndby IF, Brøndby Kommune, Vestegnens Politi, Brøndby Support og Alpha Brøndby

Udgangspunktet er, at fodboldkampe med deltagelse af BrøndbyIF til hver en tid skal være en festlig og god oplevelse med den positive fankultur i centrum. Det er det langt hen ad vejen i dag, men der er fortsat uønskede episoder, hærværk samt kontroverser mellem politi og fans før, under og efter kampe. Det har 'Fairplay - også uden for banen' særligt fokus på at minimere. Alle aftalens parter forpligter sig til at bidrage aktivt til at reducere konflikter og uro.

Partnerskabet styrker koordinationen af allerede eksisterende indsatser og etablerer nye, målrettede aktiviteter, der kan forebygge uønskede situationer, som bedre dialog og samarbejde kunne have forhindret.

Grundlæggende handler partnerskabet om at:

- Skabe en positiv indgangsvinkel til dét at være fodboldfan.

- Skabe forståelse og respekt de forskellige parter imellem og opstille rammer og retningslinjer, som alle er ansvarlige for at overholde.

- Skabe rammerne for at kampe med deltagelse af Brøndby IF bliver afviklet uden uro og ballade både før, under og efter kampene.

Parterne i 'Fairplay - også uden for banen' arbejder målrettet på at skabe gode rammer og levere langtidsholdbare løsninger samt styrke fodboldoplevelsen på og omkring Brøndby Stadion.

Læs indholdet i partnerskabsaftalen her.