Karantæne

Karantæner kan komme på tale ved overtrædelser af landets gældende lovgivning og det gældende ordensreglement på Brøndby Stadion. Dette er gældende til alle arrangementer, der måtte afvikles på Brøndby Stadion, andre steder hvor Brøndby IF er involveret, både af sportslig og ikke sportslig karakter.

Karantæner kan gives som en periode, hvor man ikke må/skal vise sig til arrangementer med involvering af Brøndby IF eller som Stadiontjeneste, alt efter hvad man har overtrådt af lovgivning/reglement.

I tilfælde af at sagen kan afgøres med det samme enten i tilfælde af erkendelse eller i forbindelse med at blive taget i ex. visitationen, vil man få udleveret en straks karantæne, der vil blive udfyldt og afleveret med det samme til vedkommende. 

Stadiontjeneste:

Stadiontjeneste er ment som et frivilligt alternativ til en karantæne. Eksempler på stadiontjeneste:

Oprydning af stadion før eller efter en kamp

Arbejde i forbindelse med stadion, reparationer og lign.

Det er meningen med stadiontjenesten, at man, efter er blevet tildelt stadiontjeneste, sammen med sikkerhedschefen og Stadionchefen aftaler nærmere, hvordan stadiontjenesten skal afvikles og hvornår. Der bliver en aftale man laver, hvorefter man skal følge aftalen, indtil den er opfyldt. 

I tilfælde af at man ikke opfylder aftalen efter dens indgåelse, indtræder en karantæne, der svarer til den begåede forseelse, med øjeblikkelig virkning.

Når aftalen er opfyldt og man har været der i de timer, som man er blevet tildelt, så er ens karantæneperiode ophørt og man vil igen kunne komme til kampe.

Der er ikke mulighed for at overvære kampe mens man aftjener sin stadiontjeneste.

Stadiontjeneste er som udgangspunkt gældende for 1. gangstilfælde af forseelser 

Man kan få tildelt stadiontjeneste for alle forseelser, med undtagelse af følgende:

Afgiftssager

Grovere overtrædelser af ordensreglementet, 

Gentagelse af forseelser 

Vold/trusler.

Groft hærværk

Affyring af pyrotekniske artikler

Grovere narkotika overtrædelser

Denne liste er ikke udtømmende.

Efter at have aftjent sin stadiontjeneste har man 1 år prøvetid fra den dato, hvor man fik sin stadiontjeneste tildelt. Det vil sige, at man I det år er på prøve, og ved yderligere overtrædelser vil det blive set på som gentagelse, hvorfor man i så fald overgår til at blive tildelt en egentlig karantæne.

Karantæne takst efter nedenstående til stadiontjeneste:

1. gangstilfælde:

min. ½ år karantæne/stadiontjeneste med min. 30 timer, alt efter forseelsen. 

Grovere overtrædelser, så som:

- Afgiftssager

- Grovere overtrædelser af ordensreglementet, 

- Gentagelse af forseelser 

- Vold/trusler.

- Groft hærværk

- Affyring af pyrotekniske artikler

- Grovere narkotika overtrædelser og lign.

2. gangstilfælde:

Overtrædelser indenfor 1 år af sin første forseelse, bliver takseret som gentagelse og sagen vil blive behandlet særskilt og forseelsen blive takseret alt efter grovheden.

Stadiontjeneste i forbindelse med aftjening af karantæne
Som en del af karantæner på Brøndby Stadion er det muligt i særlige tilfælde at få kombineret sin karantæne med en stadiontjeneste på op til 1/3 af den samlede straf. De særlige tilfælde vil være i forbindelse med tildeling af karantæner på mere end 1 år. 

Her vil man i tilfælde af:

At have overholdt sin karantæne og ikke være truffet til kampe/arrangementer i forbindelse med Brøndby IF i karantæne perioden

Kunne få tildelt stadiontjeneste i den sidste 1/3 del af sin karantæne periode i stedet for karantænen. 

Undtagelser fra denne ordning er sager der vedrører:

Sager vedrørende vold

Sager vedrørende trusler

Sager vedrørende Våbenloven

Grovere overtrædelser af ordensreglementet

I forbindelse med tildeling af karantæner på mere end 1 år vil der være mulighed for at tiltræde denne ordning, når karantænen tildeles. Ordningen bortfalder, såfremt karantænen ikke overholdes.

Takster for overtrædelser på stadion og andre steder, hvor Brøndby IF er involveret vil fremadrettet se ud som følger:

Karantænetakster:

Overtrædelser af ordensreglementet så som:

- Besiddelse af hash til eget forbrug

- Mindre hærværksovertrædelser

- Dårlig opførsel i henhold til ordensreglementet

Denne liste er ikke udtømmende 

Straffes med en min. karantæne på 6 mdr. / stadiontjeneste hvis kravene for dette er opfyldt.

Grovere overtrædelser, så som afgiftssager, groft hærværk og lign. vil blive særskilt behandlet alt efter den aktuelle forseelse. Straf herfor starter ved 1 år.

Overtrædelser af straffeloven og våbenloven:

1. Generelle overtrædelser af straffeloven og våbenloven, vil blive vurderet til karantæne af en given længde, alt efter forseelsen.

2. Ved overtrædelser af afbrænding/besiddelse af pyrotekniske artikler, kast med genstande, besiddelse/benyttelse af maskering, overtrædelse af sin karantæne og baneløberi vil man blive opkrævet en afgift på det stående beløb, der står til betaling omgående.

Generel længde på disse former for overtrædelser er på min. 1 år.

Ved overtrædelse af sin karantæne tildeles man en tillægskarantæne på min. 6 mdr.

Brøndby IF forbeholder sig enhver ret til at suspendere, spærre eller helt fjerne sæsonkort, billetter eller lign. fra personer der overtræder landets gældende lovgivning eller de gældende regler for Brøndby IF.