Garderobe

Du finder garderoben ved indgangen til Fanzonen, hvor tasker, hjelme, paraplyer, overtøj og diverse arbejdsredskaber kan indleveres under Brøndby IF's hjemmekampe. Der er desuden mulighed for at oplade batterier, til eksempelvis elcykler.

Indlevering i garderoben vil koste 20 kr. pr. genstand.

Garderoben kan tilgås fra begge sider af Fanzonen, og det her du kan henvende dig, hvis du spørgsmål i forbindelse med dit ophold på Brøndby stadion. Fra siden der vender mod Fanzonen, er der desuden mulighed for at låne spil som kan anvendes i Fanzonen. Dette er gratis, mod udlevering af ID kort. 

Garderoben er lukket under kampen, og åbner op igen 5 minutter før kampen er afsluttet. Vær opmærksom på, at udlevering af effekter fra den inderste side af Fanzonen, først kan ske fra portene til stadion er lukket.

Genstande som våben, fyrværkeri og eksplosivstoffer ikke kan opbevares. Brøndby IF forbeholder sig retten til at undersøge det indleverede materiale og afvise eventuelt uønskede effekter.

Brøndby IF vil ikke kunne holdes erstatningsansvarlige for usædvanligt indhold i tasker, herunder indhold med en usædvanlig høj værdi. Brøndby IF kan derudover ikke holdes ansvarlige for løse genstande i indleveret overtøj. Opbevaring af sådanne løse genstande kræver selvstændigt garderobemærke. Det understreges, at Brøndby IF ikke kan holdes ansvarlige for mistede genstande, der ikke kan dokumenteres med et gyldigt garderobemærke, eller hvor Brøndby IF ikke har udvist uagtsom adfærd i forbindelse med genstandens bortkomst. Endelig kan Brøndby IF ikke holdes erstatningsansvarlige for bortkomne genstande med en værdi overstigende 500 kroner.