6. MARTS 2019 kl. 08:30
Aktionærsammensætning

Selskabets aktiekapital er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq under forbrugsgoder.

Antallet af navnenoterede aktionærer er ved udgangen af 2019 på i alt 23.948 (2018: 24.640).

Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til nom. 10% af selskabets aktier til den på erhvervelsestidspunktet på NASDAQ Copenhagen gældende børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Bemyndigelsen gælder frem til næste generalforsamling.

Aktionærer, kapital og stemmer pr. 31. december 2020

Selskabets aktiekapital på 285.166.366,50 kr. består af 570.332.733 aktier med hver 1 stemme.

 

Ejer Antal aktier Procent
Jan Bech Andersen

322.400.834

56,5 %

Øvrige

247.931.899

43,5 %

I alt

570.332.733

100,0 %

Egne aktier

0

0,0 %

I alt inklusiv egne aktier

570.332.733

100,0 %