23. MARTS 2021 kl. 14:46
Meddelelse til aktionærer i relation til COVID-19 ved Brøndby IF’s kommende generalforsamling

Sidste år blev generalforsamlingen afviklet uden fremmødte aktionærer. Grundet de fortsatte COVID-19-restriktioner opfordrer Brøndby IF igen i år til, at klubbens aktionærer ikke møder fysisk op på Brøndby IF’s generalforsamling den 15. april.

Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen fortæller om beslutningen.

- Vi havde håbet, at det i år ville være muligt at mødes fysisk med klubbens aktionærer til dette års generalforsamling, men det forsatte forsamlingsforbud og regeringens anbefalinger gør, at vi igen i år opfordrer alle aktionærer til at blive hjemme. 

Bestyrelsesformand Jan Bech Andersen oplyser samtidig, at alle nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer stiller op til genvalg.

- Vi har et rigtig godt samarbejde på tværs af bestyrelsen med stærke bidrag og en god dynamik. Jeg glæder mig derfor meget over, at alle vores bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte med deres værdifulde indsats for klubben.  

Til den kommende generalforsamling foreligger der et forslag af rent teknisk karakter om en justering af vedtægterne, som indebærer en justering af den nominelle stykstørrelse for klubbens aktier, fra 0,50 kr. til 0,25 kr.

- Vi ønsker at foretage en teknisk ændring af vores vedtægter i forhold til stykstørrelsen af vores aktier, som vil give os mere fleksibilitet i en allerede eksisterende beføjelse til udstedelse af aktier. Justeringen er af rent teknisk karakter og har ikke nogen betydning for den enkelte aktionærs aktiebeholdning eller kursværdi.

Ligesom ved sidste års generalforsamling vil klubbens aktionærer have mulighed for at brevstemme elektronisk indtil selve dagen for generalforsamlingen, da fristen for at afgive brevstemmer nu er udvidet indtil den 15. april kl. 11:00. Den elektroniske brevstemme sker gennem aktionærportalen: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=23640&lan=DA 

Det er udelukkende muligt at brevstemme elektronisk.

Der vil være mulighed for at sende spørgsmål på [email protected] indtil den 12. april kl. 9:00, dog med det forbehold, at der ikke kan gives garanti for, at der vil være tid til at svare på alle spørgsmål.

Til generalforsamlingen vil bestyrelsen være repræsenteret ved formandsskabet; bestyrelsesformand Jan Bech Andersen og næstformand Jesper Møller, ligesom direktionen vil være tilstede ved administrerende direktør Ole Palmå og fodbolddirektør Carsten V. Jensen. 

Generalforsamlingen vil blive transmitteret live på Brøndby Indefra. 

Da det ikke vil være muligt at deltage fysisk i generalforsamlingen, har Brøndby IF besluttet at afholde et orienteringsmøde for aktionærer på et passende tidspunkt med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer og direktionen, hvor der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål.

Du kan læse vederlagsrapporten i forbindelse med indkalelsen her.