22. MARTS 2021 kl. 14:40
Fanafdelingen afholder snart generalforsamling

Fangrupperne Brøndby Supporters Trust, Alpha Brøndby, Brøndby Support og Svinget er samlet i én fælles forening, Fanafdelingen, og de afholder deres årlige generalforsamling onsdag den 7. april 2021 kl.19:00. 

Grundet COVID-19 vil Fanafdelingens generalforsamling foregå via online webinar, og her foregår tilmelding via dette link.

Tilmeldingen skal ske senest tre dage før generalforsamlingen. Informationer sendes til alle tilmeldte deltagere ca. 48 timer før selve generalforsamlingen.
 
Agendaen til Fanafdelingens generalforsamling er jf. vedtægter som følger:

1.       Valg af dirigent og referent
2.       Bestyrelsens beretning  
3.       Forelæggelse af regnskab og budget
4.       Indkomne forslag 
5.       Eventuelt dispensation til kandidat til fanrepræsentant, jf. 10, stk. 12. 
6.       Valg af fanrepræsentant
7.       Valg af formand
8.       Valg af næstformand
9.       Valg af kasserer - valg af op til syv menige bestyrelsesmedlemmer. Ønsker man at opstille til bestyrelsen skal man senest 7 dage før generalforsamlingen sende mail til [email protected]
10.   Eventuelt - forslag til vedtægtsændringer skal sendes senest 7 dage før til [email protected]
 
Fanafdelingens bestyrelse gør opmærksom på, at der ikke er modtaget modkandidater til nuværende fanrepræsentant Sune Blom, og Fanafdelingens bestyrelse har derfor indstillet ham til Brøndbyernes IF A/S som fanrepræsentant.

Fanafdelingen oplyser, at følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Formand, Lasse Bauer – Genopstiller IKKE.
Næstformand Claus Bjørn Billehøj, Opstiller til formandsposten.
Kasserer Lasse Hjorth, Genopstiller.
Peter Nielsen, Opstiller til næstformandsposten.
Magnus Gøtsche, Genopstiller.
Michael Haddar, Genopstiller.
Troels Ørum Andersen, Genopstiller IKKE.
Henrik Worsøe, Genopstiller IKKE.
Joakim, Genopstiller IKKE.
Mark Jensen, Genopstiller IKKE.

Det betyder, at der skal vælges op til fem nye bestyrelsesmedlemmer. Fanafdelingens bestyrelse har på forhånd modtaget tilsagn omkring opstilling fra følgende:
Anders Rønnow
Aske Stentoft
Lasse Gregersen
Lars Petersen
Michael Rasmussen

Fanafdelingens bestyrelse har stillet forslag om følgende vedtægtsændring:

§2 – Formål
Stk. 2. Fanafdelingen arbejder for at sikre medlemmerne mest mulig indflydelse på den professionelle fodbold organiseret i Brøndbyernes IF Fodbold A/S og faciliterer en demokratisk valgprocess af en fanrepræsentant til bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Ændres til:

§2 – Formål
Stk. 2. Fanafdelingen arbejder for at sikre medlemmerne mest mulig indflydelse på den professionelle fodbold organiseret i Brøndbyernes IF Fodbold A/S og faciliterer en demokratisk valgprocess af en fanrepræsentant til bestyrelsen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Fanafdelingen har bemyndigelse til at besidde, købe, og sælge aktier i Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Yderligere oplysninger findes her: https://www.bif-fan.dk/2021/03/16/generalforsamling-2021/