MOT

MOT er en holdningsskabende organisation, som arbejder for og med unge mennesker. MOT arbejder for at hjælpe unge til at kunne træffe de rette valg i livet.

MOT er oprindeligt et program for skoleklasser i Norge, men har ekspanderet til flere lande. I Danmark har MOT en målsætning om samarbejde med 100 skoler på landsplan.

MOT's værdier er: Mod til at leve, mod til at vise omsorg og mod til at sige nej. MOT's arbejde bygger på principper om at se hele mennesket, at forstærke det positive og at bruge ansvarlige kulturbyggere til at inkludere andre.

Brøndby IF deler i høj grad disse værdier og principper og samarbejder derfor med MOT om at udvikle unge mennesker på disse områder.

Læs mere om MOT Danmark her.