27. AUGUST 2020 kl. 08:42
Selskabsmeddelelse nr. 16/2020: Delårsrapport 1. halvår 2020

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10


Brøndby, den 27. august 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2020

 

Delårsrapport 1. halvår 2020 for perioden 1. januar 2020 - 30. juni 2020

Resumé:
Brøndby IF var i første halvår 2020 markant påvirket af den globale COVID-19 pandemi. Et strategisk fokus på at reducere omkostninger og skabe omsætning har givet et resultat før skat for årets første seks måneder på -11,9 mio. kr. mod -41,7 mio. kr. i samme periode sidste år.

Med et langsigtet strategisk fokus i den sportslige sektor har Brøndby IF i første halvår reduceret lønomkostningerne væsentligt og har et markant forbedret resultat af transferaktiviteter inkl. afskrivninger på kontraktrettigheder sammenlignet med samme periode i 2019. Den reducerede pengebinding i kontraktrettigheder er blandt andet en direkte konsekvens af det øgede antal af egenudviklede spillere i Superliga-truppen, man så i årets første seks måneder.

Da 3F Superligaen blev suspenderet i marts tilpassede selskabet hurtigt omkostningsniveauet for at imødegå de mulige effekter af COVID-19 i en fremtid, der var uvis. I tæt samarbejde med myndigheder og Divisionsforeningen blev der udarbejdet en omfattende protokol for afviklingen af 3F Superligaen, som indbefattede ugentlige COVID-19-test af spillere og personale i 3F Superligaen. Brøndby IF og klubbens fans påtog sig en ledende rolle i arbejdet med at sikre forsvarlig afvikling af fodboldkampe med flest mulige tilskuere, og derbyet mod FC København var den af de tre testkampe der blev udvalgt af myndighederne med langt det største antal tilskuere. Disse samlede tiltag sikrede, at 3F Superliga sæsonen 2019/2020 med forsinkelse kunne genoptages og afsluttes, dog med væsentlige tilskuerrestriktioner.

Brøndby IF kvalificerede sig for fjerde gang i træk (ud af fire mulige) til Mesterskabsspillet og endte sæsonen på en fjerdeplads, hvilket desværre ikke gav adgang til europæiske kampe i den nye sæson.

Som følge af suspenderingen af 3F Superligaen igangsatte Brøndby IF en række initiativer i første halvår, der gav fans mulighed for at støtte op om klubben og dens partnere. Fornyelse af sæsonkort blev fremrykket, billet-vouchers til fanafdelingen og billetter til Legende-kampen blev sat til salg, og ”Køb gult” kampagne til fordel for partnere hos Brøndby IF blev igangsat. Mest væsentligt var lanceringen af ”Aldrig Alene” fantrøjen som blev skabt i samarbejde med hummel og Bertore.DZN hvor der blev modtaget bestillinger på 34.369 stk.

Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i 1. halvår 2020 39,8 mio. kr. mod 76,6 mio. kr. i 1. halvår 2019. Nedgangen kan primært henføres til COVID-19 og følgeeffekterne af pandemien. Mest væsentlige effekter af COVID-19 er begrænsning i tilskuerkapacitet til kampe og forskydningen af 6 runder, heraf 3 hjemmekampe, i 3F Superliga turneringen for 2019/20 ind i 2. halvår af 2020.

I 1. halvår 2020 er indtægtsført 22,5 mio. kr. under Andre driftsindtægter (2019: 0 mio. kr.). Andre driftsindtægter hidrører bruttoindregning af kompensation fra statens hjælpepakker samt donationer.    

Samlede indtægter er i 1. halvår 2020 faldet med -14,3 mio. kr. sammenholdt med 1. halvår 2019. En væsentlig del af det realiserede fald i indtægter vil blive indtægtsført med afviklingen af de udskudte hjemmekampe i 3F Superliga turneringen 2019/20 i juli. 

Omkostningerne inkl. af- og nedskrivninger udgjorde i 1. halvår 2020 76,5 mio. kr. mod 100,7 mio. kr. i samme periode 2019. Faldet er delvist en konsekvens af den sportslige retning, som blev eksekveret i 1. kvartal 2020. Faldet er yderligere forstærket af lavere omkostninger afledt af nedgangen i selskabets omsætning som følge af COVID-19, samt en hurtig tilpasning af selskabets omkostningsniveau for at stå stærkest muligt rustet til at imødegå effekterne af COVID-19.  

Resultat af transferaktiviteter udgør 3,5 mio. kr. i 1. halvår 2020 mod -16,2 mio. kr. i 1. halvår 2019. Forbedringen på 19,7 mio. kr. skyldes de realiserede salg i transfervinduet januar 2020 samt reducerede afskrivninger på kontraktrettigheder.

Resultat før skat for 1. halvår 2020 er et underskud på -11,9 mio. kr. (1. halvår 2019: Underskud -41,7 mio. kr.). Resultatet for 1. halvår 2020 er ikke umiddelbart sammenligneligt med resultat for 1. halvår 2019 som følge af forskydningen af 3 ud af 7 hjemmekampe ind i 2. halvår 2020. Såfremt 3F Superliga turneringen for 2019/20 var blevet fuldt afviklet i 1. halvår 2020 ville det have medført en yderligere forbedring af resultatet for 1. halvår 2020.   

Brøndby IF har i 1. halvår 2020 styrket sit likviditetsberedskab og har per 30. juni en likvidbeholdning på 26,6 mio. kr. samt en uudnyttet kreditfacilitet på 10,0 mio. kr. 

Nettorentebærende gæld er per 30. juni 2020 0 mio. kr. hvilket er et fald på 97,5 mio. kr. siden 31. december 2019.

Brøndby IF gennemførte i februar den planlagte emission. Selskabets aktiekapital blev forhøjet med i alt nom. 129.053.771,50 kr. fra i alt nom. 156.112.595,00 kr. til i alt nom. 285.166.366,50 kr., fordelt på 570.332.733 stk. aktier a 0,50 kr. Jan Bech Andersen og Torben Bjørn Christensen konverterede ved den gennemførte emission deres tilgodehavende på dato for emissionen udgørende 74,2 mio. kr. henholdsvis 18,9 mio. kr. hos Brøndby IF til aktier.

Brøndby IF’s forventninger til årets resultat for 2020 blev suspenderet den 7. april 2020, som følge af usikkerheden, COVID-19 har på selskabets samlede resultat for 2020. Der er stadig stor usikkerhed forbundet med COVID-19 pandemien. 3F Superligaen afventer eventuelle COVID-19 relaterede påbud og restriktioner ifm. kampafvikling i efterårssæsonen som påbegyndes den 13. september, samt omfanget af nye kompensationsordninger fremadrettet. Den globale fodboldindustri er hårdt ramt af COVID-19 pandemien, hvilket bidrager til en øget økonomisk usikkerhed primært i forbindelse med transfers. Af disse årsager er forventningerne til årets resultat stadig suspenderet. Brøndby IF har tidligere meldt ud, at forventningerne til 2020 var et resultat før skat i spændet -20 mio. kr. til -30 mio. kr. Brøndby IF vil, så snart selskabet kan beregne de forventede økonomiske effekter af COVID-19 på 2. halvår 2020, kommunikere opdaterede forventninger til resultatet for regnskabsåret 2020.

Du kan læse hele meddelelsen som pdf her.


Med venlig hilsen

Brøndby IF
Ole Palmå
Administrerende direktør

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.