18. FEBRUAR 2020 kl. 08:55
Selskabsmeddelelse nr. 07/2020 - Storaktionærmeddelelse og meddelelse om ledende medarbejderes transaktioner

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

 

Brøndby, den 18. februar 2020

SELSKABSMEDDELELSE NR. 07/202

 

Brøndby IF – Storaktionærmeddelelse og meddelelse om ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til kapitalmarkedslovens § 30 offentliggør Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S hermed, at selskabet har modtaget meddelelse om, at

  • TBC Holding ApS ved kapitaludvidelsen har tegnet aktier, så selskabet herved ejer 38.392.516 stk. aktier svarende til 6,7 % af aktiekapitalen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. TBC Holding ApS’ beholdning af aktier ejes af Torben Bjørn Christensen.
  • TBC Holding ApS har i tilknytning til den ovenstående tegning og som følge af aftaler indgået forud for tegningen herefter afstået aktier i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, således at selskabets andel af aktiekapitalen herefter igen er under 5 %.

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S meddeler i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, at følgende ledende medarbejdere og disses nærtstående har foretaget transaktioner med selskabets aktier som følger:

1.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

Jan Flemming Bech Andersen

2.

Årsag til indberetningen

a)

Stilling/titel

Bestyrelsesmedlem (formand)

b)

Første indberetning/ændring

Første indberetning

3.

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR 83933410

b)

LEI-kode

213800DAZ89VABJPBD93

4.

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a)

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

 

Identifikationskode

Aktie

 

 

DK0010247956

b)

Transaktionens art

Tegning af kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld og kontant tegning

c)

Pris(er) og mængde(r)

Pris(er)

Mængde(r)

Kurs 50

153.220.142

d)

Aggregerede oplysninger

-   Aggregeret mængde

-   Pris

 

e)

Dato for transaktionen

2020-02-17

f)

Sted for transaktionen

Uden for en markedsplads

 

 

1.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

TBC Holding ApS, CVR 20488484

2.

Årsag til indberetningen

a)

Stilling/titel

Selskabet er nærtstående til Torben Bjørn Christensen, idet han er reel ejer af selskabet og direktør. Torben Bjørn Christensen er bestyrelsesmedlem i udstederen.

b)

Første indberetning/ændring

Første indberetning

3.

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR 83933410

b)

LEI-kode

213800DAZ89VABJPBD93

4.

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a)

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

 

Identifikationskode

Aktier

 

 

DK0010247956

b)

Transaktionens art

Tegning af kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld

c)

Pris(er) og mængde(r)

Pris(er)

Mængde(r)

Kurs 50

37.891.690

d)

Aggregerede oplysninger

-   Aggregeret mængde

-   Pris

 

e)

Dato for transaktionen

2020-02-17

f)

Sted for transaktionen

Uden for en markedsplads

 

 

1.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

a)

Navn

TBC Holding ApS, CVR 20488484

2.

Årsag til indberetningen

a)

Stilling/titel

Selskabet er nærtstående til Torben Bjørn Christensen, idet han er reel ejer af selskabet og direktør. Torben Bjørn Christensen er bestyrelsesmedlem i udstederen.

b)

Første indberetning/ændring

Første indberetning

3.

Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

a)

Navn

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S, CVR 83933410

b)

LEI-kode

213800DAZ89VABJPBD93

4.

Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

a)

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

 

Identifikationskode

Aktier

 

 

DK0010247956

b)

Transaktionens art

Manuelt salg af aktier

c)

Pris(er) og mængde(r)

Pris(er)

Mængde(r)

Kurs 50

13.998.600

d)

Aggregerede oplysninger

-   Aggregeret mængde

-   Pris

 

e)

Dato for transaktionen

2020-02-17

f)

Sted for transaktionen

Uden for en markedsplads

Du kan se hele meddelelsen som pdf her.

 

Brøndby IF

Ole Palmå
Administrerende direktør


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.