13. FEBRUAR 2020 kl. 12:05
Selskabsmeddelelse nr. 05/2020 - Resultat af emissionen
BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10
 
Brøndby, den 13. februar 2020
 
SELSKABSMEDDELELSE NR. 05/2020
 
Brøndby IF – Bruttoprovenu på 129,1 mio. kr. 
 
Brøndby IF offentliggjorde den 23. januar 2020 prospekt vedrørende udbud af op til 312.225.190 stk. nye aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, jf. selskabsmeddelelse nr. 04/2020.
 
Tegningsperioden for de udbudte aktier er afsluttet. Brøndby IF har konstateret, at der er udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer på resterende aktier for i alt 258.107.543 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på i alt 129,1 mio. kr., inklusive bindende forhåndstilsagn fra Jan Bech Andersen og TBC Holding ApS om tegning af aktier ved konvertering af gæld for i alt 93,2 mio. kr. Aktionærer, der har afgivet bindende ordrer på resterende aktier, tildeles det ønskede antal aktier fuldt ud.
 
Resultatet af udbuddet gør, at Brøndby IF kan nedbringe sin rentebærende gæld, styrke likviditetsberedskabet til understøttelse af den fremtidige drift samt påbegynde renoveringen af Sydsiden og den del af nordtribunen, som huser udeholdets fans, med henblik på at genetablere den fulde tilskuerkapacitet til glæde for fans og sponsorer.
 
Jan Bech Andersens andel af aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet forventes efter udbuddets gennemførelse at udgøre ca. 56%.
 
 
Med venlig hilsen
 
Brøndby IF
Ole Palmå
Administrerende direktør
 
Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.