23. JANUAR 2020 kl. 08:57
Selskabsmeddelelse nr. 03/2020 - Justering af strategiske målsætninger, forventninger til 2019 og 2020 samt opgørelse af selskabets kapitalressourcer per 31. december 2019

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 23. januar 2020
SELSKABSMEDDELELSE NR. 03/2020

 

Brøndby IF – Justering af strategiske målsætninger, forventninger til 2019 og 2020 samt opgørelse af selskabets kapitalressourcer per 31. december 2019

Brøndby IF planlægger at iværksætte den i selskabsmeddelelse nr. 14/2019 omtalte emission senere i dag og ledelsen i Brøndby IF har i forbindelse med forberedelsen af emissionen drøftet Selskabets sportslige og kommercielle målsætninger. Ledelsen har besluttet at justere målsætningerne for sæsonerne 2019/20 til 2023/2024 således, at det er målet at sikre en placering i top-3 i 3F Superligaen samt sikre deltagelse i europæiske kampe, opnået enten direkte gennem placeringen i 3F Superligaen, via sejr i playoffkampen om den sidste europæiske plads eller ved at vinde Sydbank Pokalen. 

Ledelsen har en forventning om øgede kommercielle indtægter, samt om fortsat at have et højt investerings- og omkostningsniveau i de kommende år, bl.a. som følge af den sportslige målsætning frem til og med 2023/2024. Ledelsen har på denne baggrund justeret den økonomiske målsætning til, at Brøndby IF først skal opnå økonomisk ligevægt i regnskabsåret 2022.

For regnskabsåret 2019 fastholder ledelsen et forventet negativt resultat før skat i niveauet 75-79 mio. kr. For 2020 forventer ledelsen et negativt resultat før skat i niveauet 20-30 mio. kr. Dette baseres blandt andet på ovenstående sportslige målsætninger, på at omsætningen for 2020 samlet set forventes at stige marginalt i forhold til 2019 som følge af forbedrede kommercielle resultater på trods af forventeligt i alt fire færre hjemmekampe i 3F Superligaen og Sydbank Pokalen, samt på en forventning om et resultat af transferaktiviteter i niveauet -7 til 3 mio. kr.

I forbindelse med forberedelsen af den planlagte emission har Brøndby IF opgjort sine kapitalressourcer per 31. december 2019.

Brøndby IF har efter den 30. september 2019 optaget yderligere lån hos Jan Bech Andersen på 19,3 mio. kr. og hos TBC Holding ApS, som ejes af bestyrelsesmedlem Torben Bjørn Christensen, på 5,0 mio. kr. Per d.d. udgør Brøndby IF’s gæld til Jan Bech Andersen 73,9 mio. kr., inklusive renter, mens Brøndby IF’s gæld til TBC Holding ApS udgør 18,9 mio. kr., inklusive renter. 

Brøndby IF har per d.d. en kassekredit på 10 mio. kr. hos Selskabets hovedbankforbindelse. Der var per 31. december 2019 et indestående på 2,6 mio. kr. på kassekreditten.

Selskabets samlede rentebærende gæld udgjorde per 31. december 2019 97,5 mio. kr.

Selskabet har modtaget bindende tilsagn fra Jan Bech Andersen og TBC Holding ApS om tegning af aktier ved konvertering af gæld for i alt 93,2 mio. kr. i forbindelse med emissionen. Idet Selskabet i forbindelse med emissionen også vil indfri anden rentebærende gæld på 5,2 mio. kr., inklusive renter, forventer Brøndby IF samlet set, at Selskabets gæld i forbindelse med gennemførelsen af emissionen vil blive reduceret med 98,3 mio. kr.

For at understøtte Brøndby IF’s kapitalberedskab har Jan Bech Andersen afgivet støtteerklæring om - hvis nødvendigt - at sikre tilstrækkelig likviditet til, at Brøndby IF kan opretholde sit budgetterede aktivitetsniveau. Denne støtteerklæring er uigenkaldelig og ubetinget frem til september 2020. Derudover har Jan Bech Andersen, afgivet endnu en erklæring vedrørende økonomisk støtte. Denne erklæring om økonomisk støtte er beløbsbegrænset til 53 mio. kr. fratrukket det kontantprovenu (ej gældskonverteringer), som Brøndby IF modtager i forbindelse med den planlagte emission. Denne støtteerklæring er gældende til og med den 30. september 2021.

Brøndby IF planlægger at iværksætte emissionen senere i dag og forventer i henhold til sin finanskalender at offentliggøre årsrapporten for 2019 den 5. marts 2020.

Du kan se hele meddelelsen som pdf her.

Kontakt

Yderligere information om denne meddelelse kan fåshos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.

 

Brøndby IF

Ole Palmå
Administrerende direktør