22. JANUAR 2020 kl. 12:05
Selskabsmeddelelse nr. 02/2020 - Tegningstilsagn fra Jan Bech Andersen og TBC Holding ApS samt støtteerklæring fra Jan Bech Andersen

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 22. januar 2020
SELSKABSMEDDELELSE NR. 02/2020

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S – Tegningstilsagn fra Jan Bech Andersen og TBC Holding ApS samt støtteerklæring fra Jan Bech Andersen

I forbindelse med forberedelse af emissionen, som meddelt ved selskabsmeddelelse nr. 14/2019 af 11. oktober 2019, har Jan Bech Andersen og TBC Holding ApS, afgivet bindende tegningstilsagn om at ville tegne aktier ved at konvertere den fulde gæld, som selskabet har til Jan Bech Andersen og TBC Holding ApS på tidspunktet for emissionens gennemførelse. Tilsagnene er betinget af, at Brøndby IF gennemfører emissionen således, at handel med tegningsretter er begyndt inden den 1. april 2020.

Jan Bech Andersen har tillige bekræftet, at han frem til og med den 30. september 2021, vil støtte selskabet økonomisk i det omfang at det er nødvendigt. Den økonomiske støtte er beløbsbegrænset til MDKK 53 fratrukket det provenu som tegnes ved emissionen, udover gældskonverteringen nævnt ovenfor. Ledelsen i Brøndby IF skønner dette vil give sikkerhed for, at der vil være tilstrækkelig arbejdskapital til at opretholde det budgetterede aktivitetsniveau.  

Du kan se hele meddelelsen som pdf her.

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Ole Palmå på telefon 43 63 08 10.
 

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Ole Palmå
Administrerende direktør