27. AUGUST 2019 kl. 08:48
Selskabsmeddelelse nr. 13/2019 - Delårsrapport 1. halvår 2019

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

 

Brøndby, den 27. august 2019

SELSKABSMEDDELELSE NR. 13/2019

 

Delårsrapport 1. halvår 2019 for perioden 1. januar 2019 - 30. juni 2019

Resumé af 1. halvår 2019

 • Brøndby IF opnåede i Superligasæsonen 2018/2019 en fjerdeplads efter en sæson med mindre gode sportslige resultater. Via en vunden Playoff kamp mod Randers FC, kvalificerede Brøndby IF sig for sjette år i træk til deltagelse i kvalifikationsrunderne til UEFA Europa League. Brøndby IF spillede sig ligeledes i finalen i Sydbank Pokalen for tredje år i træk, men tabte pokalfinalen på straffespark.
   
 • Brøndby IF’s nettoomsætning i 1. halvår 2019 udgjorde 76,6 mio. kr. mod 92,2 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket er et fald på 16,9 %. Faldet skyldes primært faldende indtægter fra fodboldrelaterede aktiviteter.
   
 • Omsætningen fra partnere og sponsorer er steget til 35 mio. kr., hvilket er det bedste resultat siden 2010 og næsten en fordobling siden 2016, hvor man igangsatte strategi 6.4. Stigningen udgør 10,0 % i forhold til samme periode sidste år (1. halvår 2018: 31,8 mio. kr.). Omsætningsfremgangen skyldes en fortsat forøgelse af indtægter fra alle sponsorkategorierne.
   
 • Entre- og tv-indtægterne var i 1. halvår 2019 24,5 mio. kr., hvor man i 1. halvår 2018 omsatte for 34,8 mio. kr. Faldet skyldes både faldende TV-indtægter grundet mindre gode sportslige resultater end i samme periode sidste år, samt faldende entreindtægter.
   
 • Omsætningen fra F&B faldt til 10,0 mio. kr. i 1. halvår 2019 (1. halvår 2018: 14,6 mio. kr.). Det skyldes et generelt fald i tilskuere i 1. halvår 2019 sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket bl.a. er drevet af, at man i 1. halvår 2018 afholdt to landskampe. I 1.  halvår 2019 steg omsætningen på F&B per tilskuer med 23% sammenlignet med 1. halvår 2018 og med 32% hvis man sammenligner med 1. halvår 2017.
   
 • Omkostningerne inkl. af- og nedskrivninger udgjorde i 1. halvår 2019 100,6 mio. kr. mod 91,7 mio. kr. 1. halvår 2018. Det er en stigning på 9,8% og skyldes primært øgede personaleudgifter og øgede udgifter til afskrivninger grundet det større investeringsniveau i faciliteter i og omkring Brøndby Stadion de sidste par år.
   
 • Som en effekt af ovenstående er resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat i 1. halvår 2019 negativt med -24,1 mio. kr. (1. halvår 2018: 0,5 mio. kr.).
   
 • Resultat af transferaktiviteter udgør -16,2 mio. kr. i 1. halvår 2019 (1. halvår 2018: -9,0 mio. kr.), hvilket skyldes øgede afskrivninger på kontraktrettigheder i 2019 i forhold til 2018.
   
 • Brøndby IF’s resultat før skat i 1. halvår 2019 udgør et underskud på -41,7 mio. kr. (1. halvår 2018: -8,7 mio. kr.), hvilket er ca. 11 mio. kr. lavere end det budgetterede resultat for 1. halvår 2019.
   
 • Bestyrelsen arbejder fortsat med tilrettelæggelse af den tidligere udmeldte emission, som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 10/2019.
   
 • Brøndby IF’s forventninger til årets resultat for 2019 før skat er nu i niveauet -63 mio. kr. til -73 mio. kr. mod tidligere forventet et resultat før skat i niveauet -40 mio. kr. til -50 mio. kr. Justering af forventningerne til årets resultat skyldes primært en forskydning af budgetterede transfers, samt omkostninger relateret til ændringer i det ledelsesmæssige set-up. Brøndby IF forventer således ikke længere at realisere transfergevinst i sommerens transfervindue.
   
 • Ovenstående er baseret på følgende væsentlige forudsætninger:
  - Ingen væsentlige salg af rettigheder med effekt i 2. halvår 2019
  - Brøndby IF er i top 3 af Superligaen i 2. halvår 2019
   

Du kan se hele meddelelsen som pdf her.

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Ole Palmå
Administrerende direktør