29. MARTS 2019 kl. 10:30
Selskabsmeddelelse nr. 07/2019 - Valg til bestyrelsen
BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10
 
Brøndby, den 29. marts 2019
 
SELSKABSMEDDELELSE NR. 07/2019
 
 
Brøndby IF – Valg til bestyrelsen
 
Fanafdelingen i Brøndbyernes Idrætsforening har afholdt generalforsamling den 17. marts 2019 og indstiller Sune Blom til valg til bestyrelsen betinget af vedtagelsen af vedtægternes § 14, stk.1, som foreslået under dagsordenens pkt. 4b.
 
De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer Jesper Eigen Møller (formand), Morten Nødgaard Albæk (næstformand), Jan Bech Andersen, Adam Falbert, Thorleif Krarup og Jesper Nygård ønsker genvalg, og genvalg kan ske, jf. vedtægternes § 14. Michael Vinther genopstiller ikke til bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen indstiller, til generalforsamlingen, at Jesper Eigen Møller, Morten Nødgaard Albæk, Jan Bech Andersen, Thorleif Krarup, Adam Falbert og Jesper Nygård genvælges og at Torben Bjørn Christensen vælges som nyt medlem til bestyrelsen, ligesom bestyrelsen anbefaler, at Fanafdeling i Brøndbyernes Idrætsforenings kandidat Sune Blom vælges til medlem af bestyrelsen betinget af vedtagelsen af vedtægternes § 14, stk.1, som foreslået under dagsordenens pkt. 4b.
 
Herudover har Brøndbyernes Idrætsforening, jf. vedtægternes § 14, valgt at udpege Christian Barrett og Sten Lerche til bestyrelsen i Brøndby IF.
 
Såfremt bestyrelsens indstilling til valg følges af generalforsamlingen, vil bestyrelsen bestå af følgende medlemmer, betinget af vedtagelsen af vedtægternes § 14, stk.1 for så vidt angår Sune Blom, som foreslået under dagsordenens pkt. 4b:
  • Morten Nødgaard Albæk
  • Jan Bech Andersen
  • Christian Barrett
  • Sune Blom
  • Torben Bjørn Christensen
  • Adam Falbert
  • Thorleif Krarup
  • Sten Lerche
  • Jesper Eigen Møller
  • Jesper Nygård 
 
Brøndby IF

Jesper Møller
Bestyrelsesformand
 
 
Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Jesper Møller eller administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.