6. MARTS 2019 kl. 08:28
Selskabsmeddelelse nr. 05/2019 - Årsrapport 2018

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

 

Brøndby, den 6. marts 2019

SELSKABSMEDDELELSE NR. 05/2019

 

Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Årsrapport 2018

Hermed offentliggøres årsrapport 2018 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Administrerende direktør, Jesper Jørgensen, udtaler:

- 2018 var et år hvor vi fortsatte den positive udvikling i selskabets omsætning, hvilket har været medvirkende til at vi har leveret det bedste resultat siden 2006 med et overskud før skat på 10,4 mio. kr. (2017: -24,8 mio. kr.). Væksten i omsætningen er på 26 % til 185,7 mio. kr. (2017: 147,0 mio. kr.), og særligt indtægterne fra sponsorerne fortsætter med at stige, da vi i 2018 løftede indtjeningen fra sponsorer med 26 % til 63,9 mio. kr.

- De gode sportslige resultater i 2018, hvor vi vandt pokalfinalen og sølvmedaljer i Superligaen, afspejlede sig også på tribunerne. Vi oplevede i 2018 en stigning på 35 % i antallet af tilskuere som kiggede forbi Brøndby Stadion til Superliga-holdets kampe og med over 12.000 solgte sæsonkort til sæsonen 2018/2019 slog vi tidligere tiders sæsonkortsalg til Brøndby Stadion, ligesom vi i 2018 også satte rekord i salg af merchandise, hvor vi rundede 20 mio. kr. i omsætning.

- Med over 5,6 mio. TV-seere manifesterede Brøndby IF sig endnu engang, som det mest populære TV-produkt i Superligaen. Helt konkret i kroner og øre, betyder den store opbakning på Brøndby Stadion og derhjemme i stuerne, at vores entré- og TV-indtægter i 2018 steg med 17,9 % til 68,9 mio. kr.

- Vi har siden 2016 investeret et trecifret millionbeløb i udviklingen af klubben, både kommercielt og sportsligt, og vi ønsker at fortsætte med at investere i vores kommercielle og sportslige vækst. Vi skal renovere og opdatere dele af Brøndby Stadion og vores lounger skal udvides, ligesom vi ønsker at investere i den sportslige sektor, herunder Brøndby Masterclass. Derfor vil vi indstille til den kommende generalforsamlings vedtagelse, at klubben bemyndiges til en større kapitaludvidelse med fortegningsret for selskabets aktionærer.

- Grundet den kommercielle og sportslige fremdrift siden 2016, har bestyrelsen og direktionen ligeledes besluttet at opdatere Strategi 6.4, på en række kommercielle og sportslige målepunkter. Det betyder, at man i de kommende år vil investere væsentligt i den sportslige sektor, heriblandt i Brøndby MasterClass. I 2022 forventes det, at budgetterne i den sportslige sektor kan øges med cirka 50 % i forhold til det som oprindelig var forventet i Strategi 6.4 i kalenderåret 2019. Disse løbende investeringer i klubbens fremtid, betyder, at Brøndby IF trods stigende kommercielle indtægter forventer et underskud i 2019 og 2020, hvorefter det forventes, at Brøndby IF igen kan realisere et overskud før skat i 2021.

De væsentlige hovedtal for årsrapporten for 2018 er:

- Nettoomsætning er realiseret med 185,7 mio. kr. (2017: 147,0 mio. kr.).

- Årets resultat er realiseret med 10,4 mio. kr. (2017: -24,8 mio. kr.).

- Resultatet for regnskabsåret 2018 er på linje med de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet plus 10 - 12 mio. kr.

- Egenkapitalen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S udgør 139,0 mio. kr. (2017: 128,6 mio. kr.)

- Bestyrelsens og direktionens forventninger til 2019 er, at årets resultat før skat vil udgøre et underskud mellem 10 mio. kr. og 20 mio. kr.

Forventningerne er baseret på følgende finansielle forudsætninger:

- Brøndby IF slutter i top 3 af Superligaen 2018/19 ved sæsonafslutningen i maj 2019.

- Brøndby IF er i top 6 af Superligaen i 2. halvår 2019.

- Brøndby IF realiserer transfergevinst i niveauet 44 mio. kr. i sommeren 2019.

 

Du kan se hele meddelelsen som pdf her.

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Jesper Jørgensen
Administrerende direktør