6. MARTS 2019 kl. 08:20
Selskabsmeddelelse nr. 04/2019 - Opdatering af Strategi 6.4

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

 

Brøndby, den 6. marts 2019

SELSKABSMEDDELELSE NR. 04/2019

 

Brøndby IF – Opdatering af Strategi 6.4

Brøndby IF har de seneste år opnået resultater som har overgået Selskabets sportslige og kommercielle målsætninger. Bestyrelse og direktion i Brøndby IF har på den baggrund, over de seneste måneder, drøftet en opdatering af Strategi 6.4 samt de tilknyttede målsætninger.

Sportsligt har de seneste to sæsoner resulteret i to sølvmedaljer samt deltagelse i to pokalfinaler, hvoraf den seneste var med Brøndby IF som vinder af pokalen. Dermed har Brøndby IF klart overgået den sportslige målsætning om at spille med i mesterskabsslutspillet i sæson 2016/17 samt 2017/18.

Kommercielt er det lykkedes at skabe en større fremgang i de kommercielle indtægter end det var forventet ved fastlæggelsen af Strategi 6.4, hvilket har givet mulighed for at foretage flere og større investeringer end forventet ved fastlæggelse af Strategi 6.4. Herunder kan nævnes Fanzonen, Familieloungen, den nye træningsbane, nyt stadionlys, nye loger, et nyt TV-studie samt investeringer i den sportslige sektor. Alt i alt har klubben i 2017 og 2018 investeret 170 mio. kr. til glæde for sponsorer, tilskuere og samarbejdspartnere.

Samtidig hermed er det med et resultat for 2018 på 10,4 mio. kr. lykkedes Brøndby IF at opnå overskud et år tidligere end den økonomiske målsætning om ligevægt i 2019.

På den baggrund er det besluttet at opdatere Strategi 6.4 for de kommende 4 sæsoner; sæson 2019/20 til 2023/24.

Strategi 6.4 fokuserer uændret på en bæredygtig udvikling med fællesskabet som en bærende værdi. Ligeledes er Strategi 6.4 funderet på de 6 fokusområder; Stærk presfodbold, Bedste talentakademi, Fælles udvikling af mennesker, Mest engagerede fans, Høj tilfredshed i partnerskaber samt Digitalisering.

Bestyrelsen og direktionen i Brøndby IF har ved evaluering af Strategi 6.4 valgt følgende målsætninger for den kommende periode:

  • Brøndby IF’s sportslige resultater sikrer deltagelse i mesterskabsslutspillet de to kommende sæsoner og som sikrer europæiske kampe fra sæsonen 2021/22
  • Brøndby IF skal udvikle både egne og tilknyttede fodboldspillere til et højt niveau, der sikrer både sportslig og økonomisk gevinst
  • Brøndby IF skal skabe det stærkeste fællesskab i nordisk sport
  • Brøndby IF skal have en høj troværdighed
  • Brøndby IF skal have en innovativ tilgang til partnerskaber
  • Brøndby IF skal skabe et bæredygtigt program for samfundsansvar
  • Brøndby IF skal på mellemlang sigt være i økonomisk ligevægt og maksimalt have en kortfristet rentebærende gæld på 15 mio. kr. samt ingen langfristet rentebærende gæld

Den kommercielle og sportslige fremdrift betyder, at vi med opdateringen af Strategi 6.4 har valgt at øge budgetterne for det sportslige set-up både omkring Superligatruppen og Brøndby MasterClass. I 2022 forventes de sportslige budgetter at være øget med cirka 50 % i forhold til det, som oprindelig var forventet i Strategi 6.4 i kalenderåret 2019. Det betyder, at Brøndby IF trods høje kommercielle indtægter forventer et underskud i 2019 og 2020, hvorefter det forventes, at Brøndby IF igen kan realisere et overskud før skat i 2021.

Du kan se hele meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF

Jesper Møller
Bestyrelsesformand

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Jesper Møller eller administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 31 41 41 85.