5. DECEMBER 2018 kl. 08:39
Selskabsmeddelelse nr. 14/2018 - Kapitaludvidelse

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 5. december 2018

SELSKABSMEDDELELSE NR. 14/2018

 

Brøndby IF – Kapitaludvidelse

Bestyrelsen i Brøndby IF har truffet beslutning om at søge investorer til at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 3b til at forhøje selskabets aktiekapital ved en kontant kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med i alt nom. 15.611.259 kr. svarende til 31.222.518 stk. aktier a 0,50 kr.

Bestyrelsen sigter mod at kapitaludvidelsen er gennemført senest ultimo marts 2019.

Årsagen til kapitaludvidelsen er, at der i 2018 er foretaget investeringer til forbedringer af den samlede stadionoplevelse for fans, bl.a. med etableringen af fanzonen og familieloungen, samt investeringer i den sportslige sektor, bl.a. i spillertruppen samt omstruktureringen af Brøndby Masterclass. Provenuet fra kapitaludvidelsen skal anvendes til dækning af disse investeringer.

Du kan se hele meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Jesper Møller
Bestyrelsesformand


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Jesper Møller på telefon 43 63 08 10.