6. MARTS 2018 kl. 08:32
Selskabsmeddelelse 01/2018: Årsrapport 2017

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S

Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 6. marts 2018

SELSKABSMEDDELELSE NR. 01/2018

Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Årsrapport 2017

 

Hermed offentliggøres årsrapport 2017 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Administrerende direktør, Jesper Jørgensen, udtaler:

- 2017 var et år hvor vi fortsatte den positive udvikling i selskabets omsætning, hvilket har været medvirkende til at vi har leveret det bedste resultat siden 2010, når vi ser på resultat efter finansielle poster, men før transfers, med et underskud på 18,6 mio. kr. (2016: -33,6 mio. kr.). Væksten i omsætningen er på 9 % til 147,0 mio. kr. (2016: 134,6 mio. kr.), og særligt indtægter fra partnere og sponsorer har bidraget til en positiv vækst med en stigning på 24 % til 50,6 mio. kr. (2016: 40,7 mio. kr.).

- I 2018 fortsætter vi med at implementere planerne og målsætningerne i Strategi 6.4, både på- og uden for banen, bl.a. med etablering af en permanent fanzone bag den sydlige del af Brøndby Stadion. Etableringen af fanzonen forventes at være afsluttet sommeren 2018. Vi forventer ligeledes yderligere fremgang i de økonomiske resultater. Således er forventningerne til 2018 et regnskabsmæssigt resultat i niveauet plus 1 mio. kr. til minus 9 mio. kr.

De væsentlige hovedtal for årsrapporten for 2017 er:

 • Nettoomsætning er realiseret med 147,0 mio. kr. (2016: 134,6 mio. kr.).
 • Årets resultat er realiseret med -24,8 mio. kr. (2016: -31,9 mio. kr.).
 • Resultatet for regnskabsåret 2017 er på linje med de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet minus 22 - 26 mio. kr.
 • Egenkapitalen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S udgør 128,6 mio. kr. (2016: 129,8 mio. kr.)
 • Selskabet har ingen rentebærende forpligtelser til kreditinstitutter pr. 31. december 2017 (2016: 18,6 mio. kr.).
 • Selskabet har pr. 31. december 2017 en likvid beholdning på 3,2 mio. kr. (2016: 36,2 mio. kr.)
 • Bestyrelsens og direktionens forventninger til 2018 er, at årets resultat før skat vil udgøre et resultat mellem plus 1 mio. kr. og et underskud på 9 mio. kr.
 • Forventningerne er baseret på følgende finansielle forudsætninger:

 

 • Brøndby IF slutter i top 3 af Alka Superligaen 2017/18 ved sæsonafslutningen i maj 2018.
 • Brøndby IF er fortsat i top 3 af Alka Superligaen i 2. halvår 2018.
 • Brøndby IF realiserer netto transferindtægter i niveauet 25 mio. kr. i sommeren 2018.

 

Se selskabsmeddelelsen som pdf her.

Hent årsrapporten for 2017 her.

 

Med venlig hilsen

Brøndby IF

Jesper Jørgensen

Administrerende direktør