22. NOVEMBER 2017 kl. 08:56
Selskabsmeddelelse nr 15/2017: Delårsrapport 3. kvartal 2017

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 

Cvr.nr. 83 93 34 10 

Brøndby, den 22. november 2017 

SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2017 

 

Delårsrapport 3. kvartal 2017 for perioden 1. januar 2017 - 30. september 2017 

Resumé: 
• Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i årets første ni måneder 106,9 mio. kr. (100,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2016), svarende til en stigning på 6,3 %. Stigningen skyldes primært en stigning i indtægterne fra partnere og sponsorer. 

• Indtægterne fra entré- og TV-indtægter er faldet med 1,0 mio. til 42,1 mio. kr. (43,1 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2016), hvilket skyldes deltagelse i 2 kvalifikationsrunder af UEFA Europa League i 2017 mod deltagelse i 4 kvalifikationsrunder i 2016. Entre- og TV-indtægter relateret til Alka Superligaen er således steget i perioden. 

• Indtægterne fra sponsorer er steget med 24,9 % i de første ni måneder af 2017 til 37,1 mio. kr. (29,7 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2016). Der er fremgang i alle de forskellige sponsorkategorier. 

• Brøndby IF’s samlede omkostninger er 117,9 mio. kr. i årets første ni måneder, hvilket er på niveau med samme periode sidste år (117,5 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2016). Der er en stigning i eksterne omkostninger, mens der har været et fald i personaleomkostningerne. 

• Samlet set er resultatet før transferaktiviteter på minus 11,1 mio. kr. en forbedring med 44,4 % i forhold til samme periode sidste år (minus 19,9 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2016). 

• Resultat af transferaktiviteter udgør et nettounderskud på 2,4 mio. kr. i årets første ni måneder (overskud på 8,2 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2016). Tilbagegangen i resultat af transferaktiviteter skyldes primært, at resultatet i 3. kvartal 2016 var positivt påvirket af salget af Riza Durmisi til Real Betis, mens der i 2017 ikke har været et salg på et tilsvarende niveau. 

• Resultat før skat udgør et underskud på 13,5 mio. kr. i de første ni måneder af 2017 (-11,7 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2016). 

• Brøndby IF har realiseret bedre sportslige resultater end indregnet i forventningerne til årets resultat med en 2. plads efter runde 13, og med en aktuel 1. plads. Det betyder, at Brøndby IF opjusterer forventningerne til årets resultat før skat for 2017 til et underskud i niveauet 22 – 26 mio. kr., hvor der tidligere var forventet et underskud i niveauet 24 – 32 mio. kr. 

Se hele delårsrapporten som pdf her.

 

Med venlig hilsen 

Brøndby IF 
Jesper Jørgensen 
Administrerende direktør 

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10