30. AUGUST 2017 kl. 08:33
Selskabsmeddelelse nr. 14/2017: Udnyttelse af bemyndigelse til kontant kapitaludvidelse

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 30. august 2017

SELSKABSMEDDELELSE NR. 14/2017

 

Brøndby IF – Udnyttelse af bemyndigelse til kontant kapitalforhøjelse uden fortegningsret
Bestyrelsen har den 30. august 2017 besluttet at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 3b til at forhøje selskabets aktiekapital ved en kontant kapitalforhøjelse uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med i alt nom. 14.192.053 kr. fra i alt nom. kr. 141.920.542 til i alt nom. 156.112.595 kr., fordelt på 312.225.190 stk. aktier a 0,50 kr.

Rettet kapitalforhøjelse
Bestyrelsen har fundet købere til samtlige de nye udstedte aktier, som blev tegnet i direkte forlængelse af bestyrelsesmødet.

Således er selskabets aktiekapital forhøjet med i alt nom. 14.192.053 kr. fra i alt nom. kr. 141.920.542 til i alt nom. 156.112.595 kr., fordelt på 312.225.190 stk. aktier a 0,50 kr.

De nye aktier vil forventeligt den 1. september 2017 blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S i ISIN-koden for Brøndby IF’s eksisterende aktier (DK0010247956).

Aktierne er tegnet af Jan Bech Andersen, med det største beløb, medlemmer af ledelsen i selskabet og andre investorer.

Selskabet har valgt den rettede emission til de angivne investorer, da selskabet herved mest effektivt har kunnet udnytte emissionen i forhold til omkostninger.

Tegningskursen er fastsat til markedskursen
Tegningskursen for de udstedte aktier er af bestyrelsen fastsat til kurs 0,84. Hvilket svarer til den gennemsnitlige lukkekurs for Selskabets aktie de sidste 5 handels-dage forud for kapitalforhøjelsen, hvilket vurderes at være repræsentativt for markedskursen.

Årsag til kapitaludvidelsen og anvendelse af provenu
Årsagen til kapitaludvidelsen er, at der er foretaget investeringer til forbedringer af den samlede stadionoplevelse for sponsorer og fans samt i den sportslige sektor, bl.a. med forbedrede træningsfaciliteter for Alka Superliga-truppen. Provenuet fra kapitaludvidelsen skal anvendes til dækning af disse gennemførte og igangværende investeringer.

Provenuet fra de tegnede aktier blev indbetalt i direkte forbindelse med tegningen, og selskabet har ved udstedelsen af de nye aktier oppebåret et netto provenu på kr. 23.842.649,04.

Tilretning af selskabets vedtægter
Som konsekvens af udnyttelsen af bemyndigelsen er den tidligere § 3b blevet fjernet fra selskabets vedtægter, ligesom at selskabskapitalen er blevet ændret til nom. kr. 156.112.595. 

Selskabets opdaterede vedtægter kan findes her: www.brondby.com/klubben.

Se hele selskabsmeddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Bestyrelsen

 

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Jesper Møller på telefon 43 63 08 10.