23. MAJ 2017 kl. 08:35
Selskabsmeddelelse nr. 11/2017: Delårsrapport, 1. kvartal 2017

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 23. maj 2017

SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017


Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017


Resumé 

•  Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i årets første tre måneder 27,4 mio. kr. (23,5 mio. kr. i perioden 1. januar til 31. marts 2016), hvilket er en stigning på 16,8 % i forhold til sidste år.

•  Indtægterne fra partnere og sponsorer er igen øget og udgør i dette kvartal 11,8 mio. kr. Stigningen udgør 20,4 %. (2016: 9,8 mio. kr.). Omsætningsfremgangen skyldes en fortsat forøgelse af indtægter fra hovedparten af sponsorkategorierne.

•  Entré- og TV-indtægter er med 10,0 mio. kr. i 1. kvartal 2017 steget med 9,2 % i forhold til samme periode sidste år (2016: 9,1 mio. kr.). Stigningen skyldes øgede indtægter fra TV, mens indtægter fra entré er mindre end i samme periode sidste år som følge af, at der i 1. kvartal 2017 kun er afviklet to hjemmekampe i Alka Superligaen, hvor der i 1. kvartal 2016 blev afviklet tre hjemmekampe i Alka Superligaen.

•  Brøndby IF har formået at mindske de samlede omkostninger med 5,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. De samlede omkostninger for perioden udgjorde 33,3 mio. kr. (2016: 38,5 mio. kr.). Faldet i omkostningsniveauet skyldes en tilpasning af selskabets omkostninger, herunder særligt personaleomkostningerne i forbindelse med implementering af Strategi 6.4, samt at der i 1. kvartal 2016 blev hensat omkostninger i forbindelse med ophør af samarbejdet med ledende medarbejdere.

•  Resultat før skat udgør et underskud på -2,4 mio. kr. i 1. kvartal 2017 (2016: -20,5 mio. kr.), hvilket er en forbedring på 18,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Endvidere er det realiserede resultat for 1. kvartal 2017 bedre end budgetteret. 

•  Brøndby IF fastholder de økonomiske forventninger til årets resultat for 2017, dvs. der forventes fortsat et underskud før skat i niveauet 10 - 20 mio. kr.

Se hele delårsrapporten som pdf her.


Med venlig hilsen

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.