7. APRIL 2017 kl. 09:10
Selskabsmeddelelse nr. 10/2017: Tildeling af warrants til direktør

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S

CVR-nr. 83 93 34 10

 

Brøndby, den 7. april 2017

 

SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2017

 

Brøndby IF –Tildeling af warrants til direktør

Generalforsamlingen traf den 17. september 2013 beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til i alt 12.000.000 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen har besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 3b og har således tildelt i alt 658.078 warrants til direktør Ole Palmå. Bestyrelsen har herefter udstedt i alt 8.667.575 warrants.

Formål

Målsætningen med tildeling af warrants til Ole Palmå som en del af selskabets direktion er at fremme værdiskabelsen i selskabet ved en realisering af selskabets strategiske mål og sikre fælles interesse mellem aktionærerne, selskabet og dets direktion.

Modtagere, udnyttelsesprisen og udnyttelsesperioder

Ole Palmå tildeles 658.078 warrants. Hver warrant giver ret til at tegne én (1) aktie a nominelt kr. 0,50 til kr. 1,14.

Ole Palmå kan successivt udnytte de tildelte warrants fordelt med en fjerdedel årligt, første gang efter vedtagelsen af 2017-årsrapporten, herefter samme tidspunkt i de efterfølgende tre år og senest fem år efter tildeling, hvorefter uudnyttede warrants bortfalder.

Udnyttelsen er betinget af, at modtageren på udnyttelsestidspunktet er i uopsagt stilling. Retten til warrants bortfalder således ved modtagerens opsigelse, hvad enten denne foretages af modtageren eller selskabet og uanset grund, ligesom retten til warrant bortfalder ved død og anden ophør af ansættelsesforholdet.

Markedsværdi

Værdien (før korrektion for udvanding) af de tildelte warrants med udgangspunkt i udnyttelsesprisen på kr. 1,14 pr. aktie a nominelt kr. 0,50, en aktiekurs på kr. 0,59 og en dividendepolitik på 0 kr. pr. aktie per år ved anvendelse af Black-Scholes-modellen er beregnet til kr. 27.485 på tildelingstidspunktet.

Beregningen er foretaget på grundlag af en forventet fremtidig volatilitet på 41,5 % og et risikofrit renteniveau på -0,49 % p.a. Renteniveauet er fastlagt ud fra danske statsobligationer med cirka samme løbetid som den forventede løbetid for hver tildeling. Det er derudover forudsat, at warrants udnyttes i den midterste del af udnyttelsesperioden.

Se hele meddelelsen som pdf her.

 

Brøndby IF

Bestyrelsen

 

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Jesper Møller på telefon 43 63 08 10.