7. MARTS 2017 kl. 08:30
Selskabsmeddelelse 05/2017: Årsrapport 2016

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 7. marts 2017

SELSKABSMEDDELELSE NR. 05/2017

 

Brøndbyernes IF Fodbold A/S - Årsrapport 2016

Hermed offentliggøres årsrapport 2016 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S.

Administrerende direktør, Jesper Jørgensen, udtaler:

- 2016 var et år med strategiske forandringer og et år hvor vi lagde fundamentet for fremtiden med implementeringen af strategi 6.4. Årets resultat for 2016, der er realiseret med -31,9 mio. kr. (2015: -17,0 mio. kr.), er i overensstemmelse med de seneste udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet minus 28 -32 mio. kr. Vores omsætning i 2016 var stort set på niveau med forrige år, og vi så endnu engang vækst i kerneforretningen i form af øgede Entre- og TV indtægter, samt en stigning i sponsorindtægterne, mens der har været et fald i omsætningen fra ikke fodboldrelaterede aktiviteter.

- I 2017 fortsætter vi med at implementere planerne og målsætningerne i Strategi 6.4, både på- og uden for banen, og senest er vi blevet gældfri for første gang siden 1987. Vi forventer at resultatet før skat for 2017 vil ligge i niveauet minus 10 - 20 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med planerne i Strategi 6.4.

De væsentlige hovedtal for årsrapporten for 2016 er:

•    Nettoomsætning er realiseret med 134,6 mio. kr. (2015: 135,8 mio. kr.).
•    Årets resultat er realiseret med -31,9 mio. kr. (2015: -17,0 mio. kr.).
•    Egenkapitalen i Brøndbyernes IF Fodbold A/S udgør 129,8 mio. kr. (2015: 65,0 mio. kr.)
•    Selskabet har reduceret sine rentebærende forpligtelser til kreditinstitutter pr. 31. december 2016 til 18,6 mio. kr. (2015: 54,5 mio. kr.).
•    Selskabet har pr. 31. december 2016 en likvid beholdning på 36,2 mio. kr. (2015: 11,8 mio. kr.)
•    Resultatet for regnskabsåret 2016 er på linje med de senest udmeldte forventninger om et resultat før skat i niveauet minus 28 - 32 mio. kr. 
•    Bestyrelsens og direktionens forventninger til 2017 er, at årets resultat før skat vil udgøre et underskud i niveauet 10 - 20 mio. kr.
•    Forventningerne er baseret på følgende finansielle forudsætninger:

o    Brøndby IF slutter i top 5 af Alka Superligaen 2016/17 ved sæsonafslutningen i maj 2017.
o    Brøndby IF er fortsat i top 5 af Alka Superligaen i 2. halvår 2017.
o    Brøndby IF realiserer transferindtægter i niveauet 15 mio. kr. i sommeren 2017.

Se selskabsmeddelelsen som pdf her.

Hent årsrapporten for 2016 her.

Med venlig hilsen

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør