12. JANUAR 2017 kl. 11:51
Selskabsmeddelelse 02/2017: Endeligt resultat af købstilbud

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 12. januar 2017

SELSKABSMEDDELELSE NR. 02/2017

 

Offentliggørelse af det endelige resultat af Jan Bech Andersens pligtmæssige tilbud om at købe alle udestående aktier i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S offentliggør herved efter aftale med Jan Bech Andersen det endelige resultat af det af ham fremsatte pligtmæssige tilbud om køb af alle aktierne i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. Der henvises i den forbindelse til selskabsmeddelelse nr. 01/2017 af 10. januar 2017.

Jan Bech Andersen offentliggjorde den 9. december 2016 sit tilbudsdokument (”Tilbudsdokumentet”) vedrørende pligtmæssigt tilbud om at købe alle udestående aktier i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (”Brøndby I.F.”) til en kontant købspris på DKK 0,55 pr. aktie à nominelt DKK 0,50 (”Købstilbuddet”). Der henvises til Brøndby I.F.’s selskabsmeddelelse nr. 33/2016 af 9. december 2016.

I henhold til Tilbudsdokumentet udløb tilbudsperioden den 9. januar 2017, kl. 16:00, dansk tid, og i henhold til § 21, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 offentliggøres hermed på baggrund af oplysninger modtaget fra Jan Bech Andersen det endelige resultat af Købstilbuddet:

Jan Bech Andersen har modtaget accepter, der repræsenterer 36.048.830 stk. aktier som udgør nominelt DKK 18.024.415 svarende til 12,7 % af den totale aktiekapital og stemmerettigheder i Brøndby I.F. Efter gennemførelsen af Købstilbuddet har Jan Bech Andersen 148.753.226 stk. aktier som udgør nominelt DKK 74.376.613 svarende til 52,4 % af den totale aktiekapital og stemmerettigheder i Brøndby I.F. Købstilbuddets endelige resultat svarer til det offentliggjorte foreløbige resultat.

Jan Bech Andersen har meddelt Brøndby I.F, at handlerne vil blive afviklet med dags dato som handelsdag.

Se meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Jesper Møller
Bestyrelsesformand

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Jesper Møller på telefon 43 63 08 10.