15. DECEMBER 2016 kl. 08:42
Selskabsmeddelelse 35/2016: Bestyrelsens redegørelse

BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 15. december 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 35/2016

 

Brøndby IF – Bestyrelsens redegørelse vedrørende Jan Bech Andersens pligtmæssige købstilbud til Brøndby IF’s aktionærer

Jan Bech Andersen fremsatte den 9. december 2016 et pligtmæssigt købstilbud til Brøndby IF’s aktionærer med en tilbudskurs på 0,55 kr., som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 33/2016. 

I overensstemmelse med § 23, stk. 1 i Bekendtgørelse om overtagelsestilbud nr. 562 af 2. juni 2014 har bestyrelsen i Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S udarbejdet en redegørelse, der indeholder bestyrelsens holdning til købstilbuddet og begrundelsen herfor. 

Bestyrelsen anbefaler ikke aktionærerne at acceptere købstilbuddet, eftersom det er bestyrelsens opfattelse, at tilbudskursen ikke repræsenterer en, fra et finansielt synspunkt, attraktiv tilbudskurs i et offentligt købstilbud. 

Se meddelelsen som pdf her.
Se hele bestyrelsens redegørelse her.

Brøndby IF
Bestyrelsen

 

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10