22. NOVEMBER 2016 kl. 08:27
Selskabsmeddelelse 30/2016: Delårsrapport 3. kvartal 2016

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 22. november 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 30/2016

 

Delårsrapport 3. kvartal 2016 for perioden 1. januar 2016 - 30. september 2016

Resumé:

•    Brøndby IF har efter afslutning af 3. kvartal gennemført en fortegningsemission som resulterede i et bruttoprovenu på 100,0 mio. kr.  Brøndby IF har efterfølgende afdraget gæld til Jan Bech Andersen med 28,0 mio. kr., ligesom gæld til Nordea med 27,3 mio. kr. vil blive indfriet pr. 24. november 2016 - den resterende gæld til Nordea i alt 18,6 mio. kr. vil blive indfriet pr. 1. februar 2017.

•    Resultatudviklingen fra driften fortsætter i overensstemmelse med ledelsens forventninger.

•    Brøndby IF’s nettoomsætning udgør i årets første ni måneder 100,6 mio. kr. (104,7 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2015), svarende til et mindre fald på 3,9 %. Faldet skyldes udelukkende mindre aktivitet i F&B og arrangementsdelen, hvorimod der er fremgang i virksomhedens kerneforretning.  

•    Indtægterne fra entré- og TV-indtægter er steget med 1,5 % til 43,1 mio. kr. (42,4 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2015), hvilket skyldes øgede indtægter fra UEFA Europa League-kvalifikationskampene. 

•    Indtægterne fra sponsorer er steget med 2,8 % i de første ni måneder af 2016 til 29,7 mio. kr. (28,9 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2015), og det til trods for færre bonusindtægter grundet en dårligere sportslig placering ved afslutningen af sæsonen 2015/16 i forhold til afslutningen af sæsonen 2014/15.

•    Brøndby IF’s samlede omkostninger er 117,5 mio. kr. i årets første ni måneder, hvilket er et fald på 1,1 mio. kr. (118,6 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2015). Det skyldes, at det er lykkedes at reducere personaleomkostningerne.

•    Resultat af transferaktiviteter udgør et nettooverskud på 8,2 mio. kr. i årets første ni måneder (15,8 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2015).

•    Resultat før skat udgør et underskud på 11,7 mio. kr. i de første ni måneder af 2016 (-1,1 mio. kr. i perioden 1. januar til 30. september 2015). 

•    Brøndby IF fastholder på baggrund af ovenstående forventningerne til årets resultat for 2016 til et underskud på minus 28 - 32 mio. kr.

Se hele delårsrapporten som pdf her.

Med venlig hilsen


Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.