16. NOVEMBER 2016 kl. 10:30
Selskabsmeddelelse 29/2016: Pligt til overtagelsestilbud

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 16. november 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 29/2016

 

Brøndby IF – Meddelelse om pligt til at fremsætte overtagelsestilbud fra Jan Bech Andersen

Selskabet kan oplyse, at selskabet netop har modtaget følgende meddelelse fra Jan Bech Andersens advokat, som selskabet herved videregiver til opfyldelse af Jan Bech Andersens forpligtelse i § 20 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud.

”Jeg kan herved på vegne af Jan Bech Andersen, Formely Manor Golf Club Road, Weybridge, KT13 ONN Surrey, England meddele, at han i forbindelse med den af Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S (Brøndby IF) nu gennemførte fortegningsretsemission har modtaget 85.697.945 stk. aktier, således at hans samlede aktiebesiddelse i Brøndby IF udgør 112.704.396 stk. aktier eller ca. 39,7 % af aktiekapitalen i Brøndby IF.

Jan Bech Andersen har derfor bestemmende indflydelse, jf. lov om værdipapirhandel, § 31, stk. 2, og i overensstemmelse med reglerne i lov om værdipapirhandel §§ 31 og 32 og bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud vil Jan Bech Andersen fremsætte tilbud til alle selskabets aktionærer om erhvervelse af deres aktier, herunder at et sådant tilbud vil blive fremsat senest inden for fire uger fra i dag.” 

Selskabet kan i tilknytning hertil oplyse, at der i Prospektet Del II pkt. 6.15 om denne situation er anført:

”Jan Bech Andersen har fået en forhåndstilkendegivelse fra Finanstilsynet om, at såfremt Udbuddet gennemføres på de vilkår og omstændigheder, som fremlagt for Finanstilsynet kan Jan Bech Andersen – såfremt tegningsgarantien bevirker, at han opnår bestemmende indflydelse i Brøndby IF og derved ifalder tilbudspligt – forvente, at Finanstilsynet vil afstå fra at regulere tilbudskursen, jf. § 15 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud, såfremt tilbudskursen fastsættes til samme kurs, som Jan Bech Andersen tegner aktier til i Udbuddet (dvs. Udbudskursen)”

Se meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør

 

Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10