14. NOVEMBER 2016 kl. 14:22
Selskabsmeddelelse 26/2016: Emissionens forløb

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 14. november 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 26/2016


Brøndby IF – Emissionens forløb

Brøndby IF offentliggjorde den 24. oktober 2016 prospekt vedrørende udbud af op til 255.057.255 stk. nye aktier med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer, jf. selskabsmeddelelse nr. 24 af 24. oktober 2016.

Tegningsperioden for de udbudte aktier er afsluttet. Brøndby IF har konstateret, at der er udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer på resterende aktier for i alt 181.818.182 stk. nye aktier, svarende til et bruttoprovenu på i alt 100 mio. kr., inklusive bindende forhåndstilsagn fra Jan Bech Andersen samt finansielle investorer. 

Aktionærer, der har afgivet bindende ordrer på resterende aktier, tildeles det ønskede antal aktier fuldt ud.

Af det samlede antal aktier er 75 % tegnet ved udnyttelse af tegningsretter (inklusive Jan Bech Andersen) samt ved afgivelse af ordre på resterende aktier, mens 25 % af det samlede antal aktier er tegnet af Jan Bech Andersen, Formue Nord A/S, Symmetry Holding ApS, JM INVEST 2016 ApS samt en privatperson i henhold til det bindende tilsagn om, på visse betingelser, at tegne aktier i forbindelse med udbuddet.

Jan Bech Andersens andel af aktiekapitalen og stemmerettighederne i selskabet forventes efter udbuddets gennemførelse at udgøre 39,7 %, hvilket vil medføre, at Jan Bech Andersen skal afgive et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i Brøndby IF.

- Det glæder os, at vi som følge at en vel tilrettelagt udbudsstruktur har sikret et provenu på 100 mio. kr., som vil gøre os i stand til i al væsentlighed at indfri vores rentebærende gæld samt til at foretage visse investeringer til glæde for fans og sponsorer, udtaler administrerende direktør Jesper Jørgensen.

Se meddelelsen som pdf her.


Brøndby IF
Jesper Børge Jørgensen
Administrerende direktør


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Børge Jørgensen på telefon 43 63 08 10.