24. OKTOBER 2016 kl. 08:06
Selskabsmeddelelse 23/2016: Opgørelse af resultat og egenkapital for 3. kvartal 2016

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 24. oktober 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 23/2016


Brøndby IF – Opgørelse af resultat og egenkapital for 3. kvartal 2016 samt præcisering af forventninger til 2016 

Brøndby IF’s drift er i 3. kvartal 2016 forløbet som forventet, og selskabet har i forbindelse med forberedelsen af den planlagte fortegningsemission opgjort sin egenkapital per 30. september 2016 til 52,7 mio. kr., baseret på et resultat før skat for 3. kvartal 2016 på plus 19,2 mio. kr. Brøndby IF har opgjort resultatet før skat for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016 til minus 11,7 mio. kr. Brøndby IF har i årets første ni måneder et positivt transferresultat, blandt andet som følge af salget af Riza Durmisi til Real Betis per 1. juli 2016. 

Baseret herpå udgjorde Brøndby IF’s kapitalressourcer per 30. september 2016 følgende: 

Ovenstående opgørelse af kapitalressourcer er et udtryk for, hvorledes Brøndby IF er finansieret per 30. september 2016. Gælden til Jan Bech Andersen forfalder, bortset fra transferfinansieringen på 3,3 mio. kr., den 31. juli 2017.

Brøndby IF havde endvidere per 30. september 2016 en likvid beholdning på 2,2 mio. kr., og en ej benyttet trækningsfacilitet på 6,5 mio. kr.

På baggrund af opgørelsen af resultatet for perioden 1. januar 2016 til 30. september 2016, præciserer Brøndby IF forventningen til årets resultat, der nu forventes at udgøre et underskud før skat på mellem 21 og 25 mio. kr., uden den planlagte fortegningsemission. Brøndby IF forventer et positivt transferresultat for 2016 i niveauet 0-5 mio. kr.

I forbindelse med den planlagte fortegningsemission er der opnået bindende tilsagn om tegning af aktier, således at der med sikkerhed opnås et provenu på minimum 100 mio. kr., hvilket vil gøre Brøndby IF i stand til at indfri selskabets rentebærende gæld. På baggrund af dette, har Brøndby IF besluttet, at såfremt emissionen gennemføres, vil Brøndby IF indfri hovedparten af sin rentebærende gæld. 

Brøndby IF førtidsindløste og afregnede tidligere i regnskabsåret en renteswap på 6,8 mio. kr. Idet Brøndby IF ikke indløste det relaterede lån, blev indløsningsbeløbet regnskabsmæssigt ført via egenkapitalen og udgiftsføres i takt med, at lånet afdrages. Da Brøndby IF – såfremt emissionen gennemføres – vil indfri lånet fuldt ud i regnskabsåret 2016, vil de resterende regnskabsmæssige omkostninger vedrørende renteswappen på 6,6 mio. kr. blive indregnet i resultatopgørelsen i samme forbindelse. Da renteswap-omkostningen allerede er indregnet på egenkapitalen, har denne omkostning ingen påvirkning på egenkapitalen. Da indregning af renteswap-omkostningen i resultatopgørelsen udelukkende er af regnskabsmæssig karakter, har indregningen ligeledes ingen likviditetsmæssig påvirkning.     

Denne indløsning har hidtil ikke været indregnet i forventningerne til årets resultat, og på den baggrund justerer Brøndby IF forventningerne til årets resultat til et underskud på mellem 28 mio. kr. og 32 mio. kr.

Indregnet i forventningerne til årets resultat før skat i 2016 er, at Brøndby IF slutter minimum på en 5. plads ved afslutningen af efterårssæsonen i december måned 2016, at emissionen gennemføres med et bruttoprovenu på minimum 100 mio. kr., samt at Brøndby IF efterfølgende i 2016 indfrier det lån, som omkostningerne vedrørende indløsning af renteswappen vedrører.

Brøndby IF planlægger at iværksætte den planlagte fortegningsemission senere i dag og forventer i henhold til sin finanskalender at offentliggøre delårsrapporten for 3. kvartal 2016 den 22. november 2016.

Se meddelelsen som pdf ved at trykke her.

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.