4. OKTOBER 2016 kl. 17:35
Selskabsmeddelelse 22/2016: Tildeling af warrants

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 4. oktober 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 22/2016

 

Brøndby IF – Tildeling af warrants til Søren Vadmand som led i fratrædelsesaftale

Generalforsamlingen traf den 17. september 2013 beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til i alt 12.000.000 warrants til selskabets medarbejdere, direktion og bestyrelse samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen har efter gensidig overenskomst med Søren Vadmand som led i en fratrædelsesaftale besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 3b og har således tildelt i alt 196.250 warrants til direktør Søren Vadmand. Bestyrelsen har herefter udstedt i alt 5.585.527 warrants.

Modtagere, udnyttelsesprisen og udnyttelsesperioder
Søren Vadmand tildeles 196.250 warrants, og udnyttelsesprisen er 1,50 kr. pr. stk. 

Søren Vadmand kan udnytte de tildelte warrants fra tildelingen og senest fem år efter tildeling, hvorefter uudnyttede warrants bortfalder.

Markedsværdi
Værdien (før korrektion for udvanding) af de tildelte warrants med udgangspunkt i udnyttelsesprisen på 1,5 kr. per stk. aktie, en aktiekurs på 0,95 kr. og en dividendepolitik på 0 kr. per aktie per år ved anvendelse af Black-Scholes-modellen er beregnet til 20.861,00 kr. på tildelingstidspunktet. 

Beregningen er foretaget på grundlag af en forventet fremtidig volatilitet på 41,5 % og et risikofrit renteniveau på -0,53 % p.a. Renteniveauet er fastlagt ud fra danske statsobligationer med cirka samme løbetid som den forventede løbetid for hver tildeling. Det er derudover forudsat, at warrants udnyttes i den midterste del af udnyttelsesperioden.

Registrering
Bestyrelsen vil hos Erhvervsstyrelsen sørge for registrering af de af udstedelsen afledte vedtægtsændringer. 

Se meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Bestyrelsen


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos bestyrelsesformand Jesper Møller på telefon 
43 63 08 10