28. JUNI 2016 kl. 15:31
Selskabsmeddelelse 18/2016: Lån fra nærtstående part

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S
Cvr.nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 28. juni 2016

SELSKABSMEDDELELSE NR. 18/2016


Brøndby IF – Lån fra nærtstående part

Brøndby IF har i dag optaget et lån på 7 mio. kr. hos Jan Bech Andersen på følgende vilkår:

•    Brøndby IF skal tilbagebetale lånet den 31. juli 2017. Brøndby IF kan dog vælge at tilbagebetale lånet før denne dato.
•    Lånet forrentes af Brøndby IF med 5 % til Jan Bech Andersen i lånets løbetid.

Lånet forventes at kunne dække selskabets likviditetsbehov i 2016, såfremt alle væsentlige transfertilgodehavender modtages som aftalt i resten af 2016.

Brøndby IF kan desuden oplyse, at selskabet har påbegyndt arbejdet med at forberede en kapitalemission som forventes at kunne blive gennemført inden udgangen af 2016.

Brøndby IF fastholder forventningerne til årets resultat før skat, dvs. et underskud i niveauet 15-25 mio. kr.

Se meddelelsen som pdf her.

Brøndby IF
Jesper Jørgensen
Administrerende direktør


Information
Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos administrerende direktør Jesper Jørgensen på telefon 43 63 08 10.